MCTD

Mixed Connective Tissue Disease

Denne hjemmeside er lavet af Gigtforeningens Diagnosenetværk og henvender sig til patienter med sygdommen MCTD, deres pårørende og andre interesserede.

MCTD er en sjælden, langvarig immunbetændelse – en autoimmun sygdom – som blev ”fundet” i 1972. Kroppens immunsystem danner hos alle mennesker antistoffer for at beskytte os imod indtrængende mikroorganismer, som f.eks. bakterier og virus. Autoimmune sygdomme er sygdomme, hvor immunsystemet danner antistoffer mod kroppens eget væv, dvs. immunsystemet ”tager fejl” og angriber forkerte steder. Symptomerne vil stamme fra det eller de organer, som bliver ramt.  

MCTD består af elementer fra andre sjældne bindevævssygdomme: Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) , Sklerodermi , Muskelbetændelse (polymyosit). De fleste patienter har desuden ”hvide fingre” – Raynauds fænomen og specielle autoantistoffer, som kan måles i blodprøver.

Pjece om MCTD. Pjecen er lavet af Diagnosenetværket MCTD i samarbejde med Gigtforeningen og Reumatologisk afdeling på Odense Universitets Hospital. Se under Pjece. 

National Behandlings Vejledning Dansk Reumatologisk selskab har lavet en National Behandlings Vejledning ( NBV) for MCTD . Anne Troldborg, læge ved Reumatologisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, har været tovholder. NBV er skrevet til reumatologer og derfor skrevet i lægesprog, men der er helt klart noget man kan blive klogere af og som er direkte brugbart. Blot skal man huske, at det er en vejledning og ikke en facitliste. Se NBV under Link

Gigtforeningens Diagnosenetværk – MCTD.

Diagnosenetværk er landsdækkende interessenetværk for mennesker med særlige gigtsygdomme. Gigtforeningen har forskellige diagnosenetværk, hvor mennesker med samme diagnose mødes og udveksler erfaringer. Diagnosenetværket MCTD blev startet i 2013, samtidig med en lukket Facebook gruppe. Her udveksles erfaringer, ideer, tanker, glæder og frustrationer.

Diagnosenetværket laver arrangementer med forskellige emner og oplægsholdere. Arrangementer afholdes ofte i Odense, og annonceres i Gigtforeningens blad, på deres hjemmeside, her, på facebookgruppen og evt. ved opslag på sygehusene. Arrangementer afholdes med hjælp fra den lokale afdeling af Gigtforeningen og deltagere i netværket. Det er dejligt, inspirerende, hyggeligt, sjovt og lærerigt at mødes til vores arrangementer. Efterhånden lærer vi hinanden godt at kende og venskaber er opstået på tværs af landet

Vi vil her gerne kraftigt opfordre til, at man melder sig ind i Gigtforeningen. Uden Gigtforeningen ville vi ikke have et Diagnosenetværk og vi ville ikke kunne afholde arrangementer. Desuden er Gigtforeningen i høj grad med til at sætte Gigtsygdomme på dagsordenen i den almene og politiske debat. Gigtforeningen er også med til at muliggøre forskning på mere specifikke områder indenfor gigtsygdommene.